Şirket Politikaları

Şirket Politikaları

Entegre hizmet anlayışı çerçevesinde yapılandırdığımız faaliyetlerimizi yürütürken, SOCAR Türkiye’nin “tüm paydaşlarına değer katma” vizyonuyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Politikası’nı referans alıyoruz. Bu doğrultuda,

- Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki ilgili yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum içinde hareket etmeyi,
- Ulusal, bölgesel ve yerel kalkınmayı destekleyen faaliyetler gerçekleştirmeyi,
- Entegre risk yönetimi anlayışını tüm iş süreçlerimizde uygulamayı, buna yönelik gerekli önlemleri almayı,
- Çalışmalarımızı etik iş ilkelerine uygun ve kurumsal yönetişim prensipleri çerçevesinde yürütmeyi,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt etkileri en verimli şekilde yönetmeyi, bu doğrultuda biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik ilgili önlemleri almayı,

- Güvenli ve insana yakışır iş ortamını sağlamak anlayışıyla insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen iş süreçleri ve politikalarımızla hareket etmeyi, tüm çalışanlarımıza bu anlayışı aktarmayı,
- İklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatları yakından izleyerek gerekli çalışmaları ve iş birliklerini yürütmeyi,
- Döngüsel ekonomiyi, enerji ve kaynak verimliliğini destekleyen teknoloji ve uygulamaları benimsemeyi,
- ARGE ve inovasyon anlayışıyla teknolojik gelişimi desteklemeyi ve öncü projeleri hayata geçirmeyi,
- Üretim süreçlerinde verimlilik ve bütünlüğü artıran dijitalleşme uygulamalarını hayata geçirmeyi,
- Belirlediğimiz hedeflerle kesintisiz performans iyileştirme yaklaşımını esas almayı,
- Etkileşimde olduğumuz yerel toplulukları destekleme anlayışı çerçevesinde yerel tedarikçilerimizin gelişimini önceliklendirmeyi,
- Paydaşlarımızla etkin ve şeffaf iletişim kurmayı ve paydaş katılımını güçlendirmeyi,
- Sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla topluma katma değer sağlamaya devam etmeyi,
- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yarattığımız pozitif etkiyi sürekli artırmayı taahhüt ediyoruz.

İSG-Ç Politikamız için tıklayınız

Evrensel değerlere kökten bağlıyız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri odağında, SOCAR Türkiye tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Politikası’nı işimizin kalbine koyuyoruz. İnsan haklarını koruyan, geliştiren, kapsayıcı ve adil bir yaklaşımın şirketimiz içinde ve SOCAR Türkiye bünyesindeki diğer paydaşlarımız arasında yaygınlaşması için çalışıyoruz.

Yaratıcı ve verimli bir insan kaynağımızı potansiyellerine ulaştırabilmeyi hedefliyoruz. Bu eksende çalışanlarımıza fikir alışverişine dayalı, katılımcı bir çalışma ortamı sunuyoruz. İşe alım basamağından başlayarak insan kaynaklarının her aşamasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin güvence altına alınması için kapsayıcı düzenlemeler hayata geçiriyoruz. Kurum içinde ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek tüm davranışlara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz.

Toplumsal gelişim ve iş hayatında ilerlemenin, ancak kadının güçlenmesiyle sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda kadın istihdamını artırmanın da ötesine geçerek iş hayatında kadının rolünü güçlendirecek uygulamalar geliştiriyoruz.

İnsan kaynakları süreçlerimize sağlam bir temel oluşturan politikamız çerçevesinde,
• İş yaşamında eşit katılımı desteklemeyi
• Ayrımcılığın, tacizin ve şiddetin her türlüsünü önlemeyi
• Toplum ve paydaşlarımızla güvenle dayalı ilişkiler kurmayı
• Çeşitlilik ve fırsat eşitliği anlayışını güçlendirmeyi
• Kadın çalışanlarımızın iş yaşamındaki gelişiminin önünü açmayı
• Tüm paydaşlarımızla açık ve şeffaf iletişim kurmayı
taahhüt ediyoruz.

Etik ilkelerimizi SOCAR Türkiye kurumsal değerleriyle uyumlu olarak aşağıda yer alan 6 madde etrafında şekillendiriyoruz.

● Güven
Dürüstlüğümüz, doğruluğumuz ve etik iş uygulamalarımız ile güven kazanırız. Doğruluk ve yüksek iş ahlakını temel alan standartlarla çalışmak, işimizin özünü oluşturur.
● Kapsayıcılık
Farklı bakış açılarının peşinden gider ve herkesi, ortak hedeflere ulaşmak için işbirliğine ve katkı sağlamaya teşvik ederiz.
● Verimlilik
Sürekli gelişmeye odaklanıp zamanımızı ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanır, işimizi yaparken en etkin ve verimli süreçleri uygularız.
● Çeviklik
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, rekabetçi pazar trendlerini ve fırsatlarını öngörürüz. Değişime kucak açar, dayanıklılıkla ilerler, hızla değişen koşullarda bile iş odağımızı korumaya çalışırız.
● Tutku
İşimize hem kalbimizle hem de aklımızla bağlıyız. Günlük işlerimize anlam katan güçlü duygularla çalışırız.
● Yükümlülük
Kararlarımızın etrafımızdaki insanlar, çevre ve toplum üzerindeki etkisini biliriz. İşimizi sahiplenir, sorumlu bir şekilde hareket eder ve taahhütlerimizi yerine getiririz.

Daha fazlasını görmek için SOCAR Türkiye Etik Kurallar dökümanını buradan indirin.