Bireysel Çözümler

Bireysel Çözümler

Konut Sigortaları

Sigortalının evini, evdeki eşyalarını ve evde yaşayan kişileri koruma altına alan, isteğe bağlı olarak düzenlenen paket bir poliçe türüdür.

Temelde yıkılma ve yanma gibi tehlikelere karşı konutu güvence alan bu poliçeye hırsızlık, su basması, sel gibi olumsuzlukları içeren ek teminatlar eklenebilir. Kişisel tercihlere ve evin bulunduğu alanın coğrafi yapısına göre kapsam genişletilebilir.

Trafik Sigortaları

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu gereğince araç sahiplerinin her yıl yenilemek kaydıyla Trafik Sigortası yaptırma zorunluluğu vardır. Bu kapsamda yaptırılan trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde meydana gelebilecek kazalarda karşı tarafın maddi hasarlarını güvence altına alır.

Trafik sigortasının kişiye özel düzenlenebilen ve ek teminatlar içeren çeşitli paketleri bulunur. Paket türüne göre, zarar gören 3. şahsın tedavi masrafları, vefat ve maluliyet durumlarında ailesine yapılması gereken ödemeler, kişinin hasara uğrayan mal varlıklarının telafisi poliçe kapsamına dahil edilebilir

Sağlık Sigortaları

Poliçe başlangıcından itibaren kaza veya beklenmedik durumlar sonucunda karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavi giderlerini güvence altına alır. Farklı bütçelere yönelik poliçe türleri bulunmakla birlikte temelde, Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olarak düzenlenen iki sigorta paketi bulunur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları SGK ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşlarında ödenecek tedavi masraflarının, tedavi hizmeti kişiye düşen fark ücretinin ödenmesini teminat altına alır. Kişisel tercihlere göre ayakta ve yatarak tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi özel teminatlar içerebilir. Özel Sağlık Sigortaları ise ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra aile hekimliği, doğum, check-up gibi ek sağlık hizmetleri sunar

Hayat Sigortaları

Hayat Sigortası sigortalının tehlikeli bir hastalık geçirmesi, maluliyet yaşaması ya da vefat etmesi durumunda bu kişinin yasal mirasçılarına ödeme güvencesi sağlar. Bunun yanı sıra poliçe kapsamındaki kaza ve hastalıkların tedavi masraflarını teminat altına alır.

Kişinin yaşı, düzenlenecek sigorta ürününün kapsam ve prim şartlarını değiştirebilir. Yıllık düzenlenen poliçe türlerinin yanı sıra daha uzun vadeli geçerliliği olan paketler de mevcuttur.

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin çalıştıkları dönem içerisinde yapacağı prim ödemeleri ve tasarrufların, emeklilikte kendilerine toplu para veya maaş biçiminde ödenmesini sağlayan özel bir birikim sistemidir. Çalışan tarafından ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesaplarına ödenir.

Emeklilik sözleşmesindeki katkı payı tutarları, birikim süreleri, geri ödeme planları mevzuat çerçevesince değiştirilebilir. Geri ödemeye tabi olan tasarruflar kişinin risk tercihleri doğrultusunda farklı fonlara aktarılabilir. Bu kapsamda kişilere özel avantajlı seçenekler sunan bireysel emeklilik planları geliştirilir.

Siber Koruma

Siber koruma sigortası dijital dünyada giderek saha sık görülmeye başlayan şifre hırsızlığı, kimlik hırsızlığı ve siber dolandırıcılık gibi risklere karşı bireysel güvence sağlayan poliçe türüdür. Yaşanabilecek kayıp ve zararlarda sigortalıya sağlanacak hukuki danışmanlık hizmetlerini ve önleyici tedbirleri içerir.

Siber saldırılar nedeniyle zarar görebilecek üçüncü kişilerin tazminat talepleri sigorta kapsamına alınacak ek teminatlarla güvence altına alınabilir.