Reasürans Çözümleri

Reasürans Çözümleri

Reasürans, sigorta edilen risklerin bir kısmı ya da tamamının başka bir sigorta şirketine sigortalatılmasıdır. Sigorta şirketleri teminat verdikleri rizikoların ödemelerini etkin bir şekilde karşılayabilmek için reasürans anlaşmasıyla riskleri başka bir sigorta şirketine devredebilirler. Böylece karşılamakta zorlanacakları riskleri öz sermayeleri zarar görmeden ödeme şansı elde ederler.


Poliçe kapsamındaki riskleri transfer eden şirketlere “sedan”, riskleri üstlenen şirketlere ise “reasürör” denilir. Sedan şirketler poliçelerinden topladıkları primlerin ve ödedikleri zararların belirlenen limitlerdeki kısmını reasürör şirkete aktarır. Yasal mevzuatlar çerçevesinde, risklerin türüne yönelik farklı şartlar içeren reasürans anlaşmaları yapılabilir.


Reasürans hizmetleri sigortacılık sektörüne birçok avantaj sağlar. Bu sayede:
• Sigorta şirketlerinin poliçe üretim kapasiteleri artar.
• Riskleri paylaşma imkânından dolayı sigorta şirketlerinin iş kabul esneklikleri yükselir.
• Doğal afet gibi beklenmedik olaylara karşı daha yüksek güvence sağlanır.
• Sigorta şirketleri arasındaki sürekli bilgi paylaşımı sayesinde hizmetler profesyonelleşir.
• Sigortacılık sektörünün devamı ve güvenilirliğine katkı sağlanır.


Çeşitli branşlarda reasürans desteği sunan yerli ve yabancı birçok sigorta şirketi bulunuyor. SOCAR Sigorta olarak biz de sektörün önde gelen sigorta şirketleriyle temas halindeyiz. SOCAR Türkiye çatısı altında sahip olduğumuz satın alma gücü ve nitelikli iş ortaklarımız ile müşterilerimize en iyi şart ve teminatlarda reasürans çözümleri sunuyoruz.